გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 328
აუქციონები
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „ვაზ 21074“ , სახ. №შOთ-892, გამოშვების წელი - 2006წ. ავტომანქანის ძრავი №8709885, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი და 22 თეთრი) ლარი; II ლოტი: ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე VI ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „FORD ESCORT”, სახ.ნომერი WUW-614, გამოშვების წელი - 1995წ, ფერი-წითელი, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი და 22 თეთრი) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - ...
მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფელ საგურამოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 280 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.06.08.717), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 1 კვ.მ. – 50,92 ...
მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე V ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „მერსედეს-ბენც 230E“, სახ. №WUW-151, გამოშვების წელი - 1990წ. ავტომანქანის სარეგისტრაციო მოწმობის №PE 0010254, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 811,22 (რვაას თერთმეტი ლარი და 22 ...
მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე III ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა ”vaz-21074“ სახ. ნომერი WUW-914, გამოშვების წელი 2005 წ. ძრავის №8228091, ძარის N 2259097, ავტომანქანის სარეგისტრაციო მოწმობის NPE 0011004 - საწყისი საპრივატიზებო ფასით - 550 (ხუთას ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: სოფ. წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 4830 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: №72.08.29.398), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 1 კვ.მ. – 9.50 ლარი. აუქციონის ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა ”VAძ-21214“ სახ. ნომერი AIA-475 გამოშვების წელი 2007წ. ძრავის №8591600 ავტომანქანის სარეგისტრაციო მოწმობის №AV6290584, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 1045.50 (ერთი ათას ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე III ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა ”VAZ-21074“ სახ. ნომერი WUW-914, გამოშვების წელი 2005 წ. ძრავის #8228091, ძარის N 2259097, ავტომანქანის სარეგისტრაციო მოწმობის NPE 0011004 - საწყისი საპრივატიზებო ფასით - 550 (ხუთას ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: სოფ. წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 51 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.08.28.522), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 1 კვ.მ. – 9.50 ლარი. აუქციონის ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა ”VAZ-21214“ სახ. ნომერი AIA-475 გამოშვების წელი 2007წ. ძრავის #8591600 ავტომანქანის სარეგისტრაციო მოწმობის #AV6290584, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 2050 (ორიათას ორმოცდაათი) ...
1 2 3

მცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით