გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 328
აუქციონები
(10.12.2015) მცხეთის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზება
აუქციონი დამთავრების თარიღი : მიმდინარე წლის 18 ...
( 21.05.2015 ) აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფელ საგურამოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 178 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.06.03.631), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 3565 (სამი ათას ...
( 21.05.2015 ) აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებებზე IV ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფელ წეროვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 550 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: #72.08.28.544.), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 5505 (ხუთიათას ხუთას ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: სოფელ საგურამოში მდებარე არსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ნაგეგობა (საკადასტრო კოდი: #72.06.03.247), საწყისი საპრივატიზებო ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე VI ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „FORD ESCORT “, სახ. #WUW– 614, გამოშვების წელი 1995წ. ფერი - წითელი; საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი და 22 თეთრი ) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე V ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „FORDEQSKORT“, სახ. №WUW-614, გამოშვების წელი - 1995წ. ფერი-წითელი, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი და 22 თეთრი) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - „უაზ 31512“, ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „KAMAZ 43105“, სახ. №SOS-325, გამოშვების წელი - 1990წ. ფერი-წითელი, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 2800 (ორიათას რვაასი) ლარი; II ლოტი: ავტომანქანა - „გაზ 53-14“, სახ. №PAP-893, ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ მოძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ავტომანქანა - „ვაზ 21074“ სახ. №SOT892, გამოშვების წელი 2006 წ. ავტომანქანის ძრავი №8709885, საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 361.22 (სამას სამოცდაერთი ლარი 22 თეთრი ) ლარი; II ლოტი: ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით პირობიან საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე I ლოტად:
I ლოტი: მცხეთა, სოფ. საგურამოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული ნაგებობა (საკადასტრო კოდი №72.06.03.247) - საწყისი ...
აუქციონი მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს საჯარო აუქციონს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე II ლოტად:
I ლოტი: ქ. მცხეთა, რუსთაველის ქ. №58-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 390 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: №72.07.08.308), საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 31 270 ...
1 2 3

მცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით