გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 327
საკრებულოს თავმჯდომარე

ჯემალ სოლოღაშვილი - საკრებულოს თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი _ 1946 წლის 23 მაისი

დაბადების ადგილი _ საქართველო, მცხეთის რაიონი, სოფ. ძეგვი

საცხოვრებელი ადგილი _ თბილისი, 0183, ძოწენიძის ქ #48, ბ.8.

ტელეფონი 2-32-61-07 მობილური 5 99-10-36-25

ელ. ფოსტა

განათლება

1986 _ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა (დიპლომი KD #006666, ფიზიკოსი, სპე¬ციალობა გეოფიზიკა ), ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი, დოცენტი. ამჟამად ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორი.

1970 _ 1973 თსუ ფიზიკის ფაკულტეტის ასპირანტი.

1964 _ 1970 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.

1953 _ 1963 მცხეთის რაიონის ძეგვის საშუალო სკოლის მოსწავლე.

1970 _ 2015 მრავალი საერთაშორისო სიმპოზიუმის, კონფერენციისა და სემინა¬რის მონაწილე პალეომაგნეტიზმისა და უმაღლესი განათლების რეფორმის სფეროებში.

შრომითი გამოცდილება

1.IV. 2016 _ დღემდე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.

2.VIII.2014 _ დღემდე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.

16.VI.2010 _ დღემდე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სრული პროფესორი ჯერ სამკურნალო საქმის, ხოლო ამჟამად სტომატოლოგიის მიმართულებით.

1.IX.2015 _ 31.III.2016 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი.

1.IV.2014 _ 1.IX.2015 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საგამოცდო ცენტრის უფროსის მოადგილე.

1.IV.2011 _ 1.IV.2014 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ფაკულტეტის უფროსი სპეციალისტი.

1.XI.2010 _ 1.IV..2011 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სასწავლო დეპარტამენტის უფროსი.

1.XI.2009 _ 1.XI.2010 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნ¬ველყოფის სამსახურის უფროსი.

24.VIII.2008 _ 30.X.2009 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერ¬სიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე.

1995 წლის ივნის-ივლისი _ მონპელიეს უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი. (საფრანგეთი, ქ. მონპელიე).

1.III.1996 _ 15.VI.2007 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სასწავლო-მეთო¬დუ¬რი სამმართველო, სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა რეგის¬ტრა¬ცი¬ის სამსახურის ბაკალავრების და მაგისტრების მომზადების სტრუქტურისა და შინაარსის განყოფილების უფროსი, სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენ¬ტთა რეგისტრაციის სამსახურის უფროსის მოადგილე სტუდენტთა რეგისტრა¬ციისა და სწავლების დარგში.

18.IV.1978 _ 1.X.2006 თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტის გეოფიზიკის კათედრა, უფ.ლაბ., გეომაგნეტიზმის სასწავლო ლაბორატორიის გამგე, უფ. მასწ., დოცენტი.

1.XI.1970 _ 18.IV.1978 თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტი, ასპირანტი, ინჟინერი, მეცნ.-თა¬ნა¬მშრ., ყამირელთა რაზმის უფროსი, ექსპედიციების მონაწილე.

25.II.1969 _ 3.XI.1970 საქ. ჯანდაცვის სამინისტროს კლინიკური და ექსპერიმენ¬ტუ¬ლი კარდიოლო¬გიის ინსტიტუტი, უფროსი ინჟინერი.

26.X.1964 _ 25.II.1969 თსუ, ფიზიკის ფაკულტეტი, ექსპერიმენტული ფიზიკის კა¬თე¬დრა უფ. პრეპარატორი, მექანიკოსი, ლაბორანტი, უფროსი ლაბორანტი.

1.IX.1963 _ 20.X 1964 მცხეთის განათლების რაიგანყოფილება, ძეგვის საშუალო სკოლა, უფროსი პიონერთხელმძღვანელი.

1970 _ 2013 მრავალი სამეცნიერო ექსპედიციის მონაწილე/ხელძღვანელი.

გამოქვეყნებული შრომები _ 115, მ.შ. 4 მონოგრაფია.

სამეცნიერო კვლევების სფერო:

დედამიწის მაგნეტიზმი, ქანების მაგნიტური თვისებები, გეომაგნიტური ველის ვარიაციები, პალეომაგნეტიზმი და არქეომაგნეტიზმი, პალეომაგნიტური ველის ვარიაციები, მაგნიტოქრონოსტრატიგრაფიული სკალა, უმაღლესი განათ¬ლე¬ბის პრობლემები.

ენების ცოდნა

მშობლიური ენა _ ქართული; რუსული _ კარგად; ფრანგული _ კარგად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

word, excel, windows_ კარგად

წაკითხული სალექციო კურსები:

1.ზოგადი გეოფიზიკა (ერთსაფეხურიანი სწავლება)

2.დედამიწის მაგნეტიზმი (ერთსაფეხურიანი სწავლება)

3.კოსმოსური გეოფიზიკა (ერთსაფეხურიანი სწავლება)

4.მაგნიტომეტრია (ერთსაფეხურიანი სწავლება)

5.პალეო და არქემაგნეტიზმი (ერთსაფეხურიანი სწავლება)

6.ბირთვული გეოფიზიკა (ერთსაფეხურიანი სწავლება)

7.სამედიცინო ფიზიკა (ბაკალავრიატი, ერთსაფეხურიანი სწავლება)

8.განათლების ინფრასტრუქტურა (მაგისტრატურა)

9.საუნივერსიტეტო ნორმატიული დოკუმენტები (მაგისტრატურა)

10.სწავლების თანამედროვე მეთოდები (დოქტორანტურა)

ოჯახური მდგომარეობა: ცოლ-შვილიანი

ცოლი – ნანი ხუნდაძე, სტუ პროფესორი, გეოლოგია-მინერალოგიის დოქტორი.

ქალიშვილი – ნათია სოლოღაშვილი, ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მაგისტრი, ქმარ-შვილიანი.

ვაჟი – თორნიკე სოლოღაშვილი, ჟენევის (შვეიცარია) საუნივერსიტეტო კლინიკის კარდიოქირურგიული განყოფილების ბავშვთა პროგრამის ხელმძღვანელი, ბავშვთა კარდიოქირურგი, ცოლ-შვილიანი.მცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით