გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 327
გამგებლის ბრძანებები

ბრძანება №1104 2016 წ 5 ივლისი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის მიხედვით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის შესახებ


ბრძანება №1106 2016 წ 5 ივლისი
შ.პ.ს. , , ბაოს ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1082 2016 წ 4 ივლისი
შ.პ.ს. , , ელ.ერ.ჯგუფი ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1084 2016 წ 4 ივლისი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების პროგრამის მიხედვით, 2016 წლის სამედიცინო მომსახურების შესრულებული სამუშაოების ღირებულების გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1068 2016 წ 1 ივლისი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ლისის,ნიჩბისისა და ძეგვის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2016 წლის 30 ივნისს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ


ბრძანება №1081 2016 წ 1 ივლისი
, , ავტომანქანების გაპიროვნების შესახებ ' ' მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 31 დეკემბრის N605 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


ბრძანება №1059 2016წ 30 ივნისი
, , მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2016 წლის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შესყიდვების გეგმისგეგმის დამტკიცების შესახებ ' ' მცხეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის N1748 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ბრძანება №1062 2016წ 30 ივნისი
შ.პ.ს. , , ბელა ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1057 2016წ 29 ივნისი
მცხეთა, სოფ. ზემო ლისის ტერიტორიაზე, მოქ. გულიზარ ჯაფაროვის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება №1031 2016წ 27ივნისი
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივისათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1056 2016წ 29 ივნისი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში ფიზიკური პირებისათვის მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიწების შესახებ


ბრძანება №1001 2016წ 24ივნისი
მცხეთა, სოფ. ნავდარაანთკარის ტერიტორიაზე, მოქ. თამარ ცხადაძის საკუტრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლბობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება №997 2016 წლის 23ივნისი
დავით ცირეკიძის მივლინების შესახებ


ბრძანება №940 2016 წლის 15 ივნისი
შ.პ.ს. , , ჩემი ოფისი' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №939 2016 წლის 15 ივნისი
ს.ს , , სილქნეტი ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №847 2016 წლის 3 ივნისი
მცხეთა,სოფ.ნატახტრის ტერიტორიაზე,სააქციო საზოგადოება , , ლომისი ' ' -ს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე, არსებული შენობა №03/1 რეკკონსტრუქციისათვის (მიშენება) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება № 180 2016 წლის 9 თებერვალი
მცხეთა,სოფ.წეროვანის ტერიტორიაზე,მოქ.ლაშა კუხიანიძის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება № 179 2016 წლის 9 თებერვალი
მცხეთა,სოფ.ბიწმენდის ტერიტორიაზე,მოქ.ანა მეგრელიშვილის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე,ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება № 177 2016 წლის 9 თებერვალი
მცხეთა,სოფ.საგურამოს ტერიტორიაზე მოქ.მანანა ჭელიძის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის ვარგისად აღიარების(ექსპლუატაციაში მირების)შესახებ


ბრძანება № 176 2016 წლის 9 თებერვალი
მცხეთა,სოფ.ლისი, მუხათწყაროს 2-ის ტერიტორიაზე მოქ.ნესტან იაშვილის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლის(რეკონსტრუქცია) ვარგისად აღიარების(ექსპლუატაციაში მიღების) შესახებ


ბრძანება № 175 2016 წლის 8 თებერვალი
, , ავტომანქანების გაპიროვნების შესახებ' ' მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 31 დეკემბრის №605 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ბრძანება № 174 2016 წლის 8 თებერვალი
, , ავტომანქანის საწვავის ყოველთვიური ლიმიტის განაწილების შესახებ' ' მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 31 დეკემბრის N606 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ბრძანება № 165 2016 წლის 5 თებერვალი
მოქალაქეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 164 2016 წლის 5 თებერვალი
, , მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში შემავალი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების პრივატიზებისა და იჯარით განკარგვის მიზანშეწონილობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ' ' მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 24 ოქტომბრის N286 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


ბრძანება № 162 2016 წლის 5 თებერვალი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 2015 წლის სოციალური დახმარების პროგრამის მიხედვით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემის შესახებ


ბრძანება № 161 2016 წლის 5 თებერვალი
შ.პ.ს. , , სოკარ ჯორჯია გაზი ' ' - სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 109 2016 წლის 28 იანვარი
მცხეთა,სოფ.მისაქციელის ტერიტორიაზე, მოქ. ნოდარი მზარეულიშვილის საკუთრებაში არსებულ დოკუმენტაციის შეთანხმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემის შესახებ


ბრძანება № 101 2016 წლის 27 იანვარი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივისათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 100 2016 წლის 27 იანვარი
შპს , , საქართველოს ფოსტა ' ' - სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 73 2016 წლის 21 იანვარი
შ.პ.ს. , , ექსიმ ჯგუფი'' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 33 2016 წლის 15 იანვარი
შ.პ.ს. , , მცხეთის წყალი ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 72 2016 წლის 21 იანვარი
ინდ.მეწარმე ნოდარ სიხარულიძისათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 32 2016 წლის 15 იანვარი
შ.პ.ს. , , სოკარ ჯორჯია გაზი ' ' - სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება № 7 2016 წლის 8 იანვარი
მცხეთა,სოფ.მუხრანის ტერიტორიაზე, მოქ.სოსო მრევლიშვილის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემის შესახებ


ბრძანება №1349
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1348
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოსათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1347
ინდ. მეწარმე , , გიორგი არდაზიანი ' ' - სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1351
ამხანაგობა , , თეზამი 2015 '' - ის სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე დაჯარიმების შესახებ


ბრძანება №1352
მცხეთა,დაბა ზაჰესი, პლატინის ქ.N2-ში აღნაგობის უფლებით მოსარგებლე შპს , ,სატრაპეზოს '' -მიერ N1,N2,N3,N4 და N5 შენობების რეკონსტრუქციისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება №1356
შ.პ.ს. , , ელ.ერ.ჯგუფი ' ' -სათვის თანხის გდარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1346
შ.პ.ს. , , B&B ' ' - სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1345
ინდ. მეწარმე , , ხატია მჭედლიშვილი ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1343
ნათია ნიკოლაძის და ნინო გოსტამაშვილის მივლინების შესახებ


ბრძანება №1329
მცხეთა, სოფ. საგურამოს ტერიტორიაზე, მოქ. სოფიო მამრიკიშვილის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე, ორბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემის შესახებ.


ბრძანება №1723
მოქალაქეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1747
ინდ. მეწარმე , , თეიმურაზ ხეტეევი' '-სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1715
შ.პ.ს. , , ექსიმ ჰგუფი ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1704
ნინო ჩინაშვილის და თამარ დავლიანიძე-ერონდიდის მივლინების შესახებ


ბრძანება №1699
ანა ნოზაძის სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე დაჯარიმების შესახებ


ბრძანება №1696
მცხეთა სოფ.წეროვანის ტერიტორიაზე , , , სოკარ ჯორჯია გაზი-ქართლი ' ' -ს მიერ საშუალო წნევის გაზსადენის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება №1673
შ.პ.ს. , , კომფორტი-2005 ''-სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1672
შ.პ.ს. , , კომფორტი-2005 ''-სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1660
გიორგი ოგბაიძისათვის თანხის ჩარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1734
შ.პ.ს. , , საქართველოს ფოსტა ' ' -სათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ


ბრძანება №1817
მცხეთის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებამცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით