გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 327
საკრებულოს სხდომის ოქმები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 09 მარტის რიგგარეშე სხდომის ოქმი#7


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 თებერვლის ბიუროს სხდომის ოქმი #2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის28 თებერვლის რიგითი სხდომის ოქმი #6


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 თებერვლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი#5


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 თებერვლის რიგგარეშე სხდომის ოქმი#4


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის რიგითი სხდომის ოქმი #3


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 იანვრის ბიუროს სხდომის ოქმი #1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 იანვრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი#2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 12 იანვრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი#1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის ბიუროს სხდომის ოქმი #15


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის რიგითი სხდომის ოქმი #30


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის რიგითი სხდომის ოქმი #29


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ნოემბრის რიგითი სხდომის ოქმი #28


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი#27


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 სექტემბრის ბიუროს სხდომის ოქმი #13


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი#26


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 სექტემბრის რიგითი სხდომის ოქმი #24


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 ივნისის რიგგარეშე სხდომის ოქმი # 13


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 აგვისტოს ბიუროს სხდომის ოქმი #11


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 12 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი#21


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 05 აგვისტოს რიგგარეშე ბიუროს სხდომის ოქმი # 5


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 აგვისტოს რიგარეშე სხდომის ოქმი N20


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 ივლისის რიგგარეშე სხდომის ოქმი # 18


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის ბიუროს სხდომის ოქმი #10


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 ივლისის რიგითი სხდომის ოქმი #19


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 08 ივლისის რიგგარეშე სხდომის ოქმი #17


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 ივნისის რიგითი სხდომის ოქმი #16


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 ივნისის ბიუროს სხდომის ოქმი #9


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 ივნისის რიგგარეშე სხდომის ოქმი #15


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 ივნისის რიგგარეშე სხდომის ოქმი # 14


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 09 ივნისის რიგგარეშე ბიუროს სხდომის ოქმი # 7


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მაისის რიგითი სხდომის ოქმი # 12


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მაისის ბიუროს სხდომის ოქმი # 6


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 მაისის რიგითი სხდომის ოქმი # 11


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 აგვისტოს რიგითი სხდომის ოქმი #22


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 ოქტომბრის რიგითი სხდომის ოქმი #25მცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით