გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 327
საკრებულოს კომისიის ოქმები

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 9 მარტის სხდომის ოქმი #6


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის 7 მარტის სხდომის ოქმი #6


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის 28 თებერვლის სხდომის ოქმი #5


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2017 წლის 27 თებერვლის სხდომის ოქმი #04


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017 წლის27 თებერვლის სხდომის ოქმი #2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის ოქმი #4


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 16 თებერვლის სხდომის ოქმი #5


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017 წლის16 თებერვლის სხდომის ოქმი #1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2017 წლის 15 თებერვლის სხდომის ოქმი #03


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 9 თებერვლის სხდომის ოქმი #4


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 6 თებერვლის სხდომის ოქმი #3


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 30 იანვრის სხდომის ოქმი #2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის 30 იანვრის სხდომის ოქმი #3


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2017 წლის 16 იანვრის სხდომის ოქმი #02


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის 12 იანვრის სხდომის ოქმი #2


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2017 წლის 12 იანვრის სხდომის ოქმი # 1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2017 წლის 12 იანვრის სხდომის ოქმი #1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2017 წლის 11 იანვრის სხდომის ოქმი #1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2017 წლის 11 იანვრის სხდომის ოქმი # 1


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 28 დეკემბრის სხდომის ოქმი # 17


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის სხდომის ოქმი #21


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 20 დეკემბრის სხდომის ოქმი #42


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 19 დეკემბრის სხდომის ოქმი # 16


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 19 დეკემბრის სხდომის ოქმი # 26


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 29 ნოემბრის სხდომის ოქმი # 15


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 29 ნოემბრის სხდომის ოქმი #41


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 22 ნოემბრის სხდომის ოქმი # 14


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 21 ნოემბრის სხდომის ოქმი #20


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 18 ნოემბრის სხდომის ოქმი # 13


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 18 ნოემბრის სხდომის ოქმი #24


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 17 ნოემბრის სხდომის ოქმი #23


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 16 ნოემბრის სხდომის ოქმი #40


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 16 ნოემბერი სხდომის ოქმი # 25


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 08 ნოემბრის სხდომის ოქმი # 12


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 08 ნოემბრის სხდომის ოქმი #19


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 03 ნოემბრის სხდომის ოქმი #22


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 25 ოქტომბრის სხდომის ოქმი #39


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 19 ოქტომბრის სხდომის ოქმი #18


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 06 ოქტომბრის სხდომის ოქმი #21


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 27 სექტემბერი სხდომის ოქმი # 24


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 27 სექტემბრის სხდომის ოქმი #38


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 09 სექტემბერი სხდომის ოქმი #18


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 14 სექტემბერი სხდომის ოქმი #19


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 31 აგვისტოს სხდომის ოქმი # 21


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 31 აგვისტოს სხდომის ოქმი # 11


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 31 აგვისტოს სხდომის ოქმი #17


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 30 აგვისტოს სხდომის ოქმი #17


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 29 აგვისტოს სხდომის ოქმი #37


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 24 აგვისტოს სხდომის ოქმი #16


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 12 აგვისტოს სხდომის ოქმი #16


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 12 აგვისტოს სხდომის ოქმი # 20


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 11 აგვისტოს სხდომის ოქმი #15


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 05 აგვისტოს სხდომის ოქმი # 19


საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 05 აგვისტოს სხდომის ოქმი #10


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 04 აგვისტოს სხდომის ოქმი #14


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 28 ივლისის სხდომის ოქმი #13


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 27 ივლისის სხდომის ოქმი #36


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 27 ივლისის სხდომის ოქმი #15


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 21 ივლისის სხდომის ოქმი # 9


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 21 ივლისის სხდომის ოქმი # 18


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 21 ივლისის სხდომის ოქმი #35


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 20 ოვლისის სხდომის ოქმი # 12


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 19 ივლისის სხდომის ოქმი #34


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 08 ივლისის სხდომის ოქმი # 17


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 08 ივლისის სხდომის ოქმი #14


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 06 ივლისის სხდომის ოქმი #33


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 05 ივლისის სხდომის ოქმი #11


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 05 ივლისის სხდომის ოქმი #32


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი #13


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი # 16


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 30 ივნისის სხდომის ოქმი # 8


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 29 ივნისის სხდომის ოქმი #12


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 23 ივნისის სხდომის ოქმი #31


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 21 ივნისის სხდომის ოქმი #11


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 21 ივნისის სხდომის ოქმი # 15


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 21 ივნისის სხდომის ოქმი #30


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 21 ივნისის სხდომის ოქმი # 10


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 20 ივნისის სხდომის ოქმი #28


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 20 ივნისის სხდომის ოქმი #29


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 15 ივნისის სხდომის ოქმი #10


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 15 ივნისის სხდომის ოქმი # 14


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 14 ივნისის სხდომის ოქმი #27


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 9 ივნისის სხდომის ოქმი # 13


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 09 ივნისის სხდომის ოქმი # 6


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 08 ივნისის სხდომის ოქმი # 09


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 8 ივნისის სხდომის ოქმი #9


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 08 ივნისის სხდომის ოქმი #26


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 31 მაისის სხდომის ოქმი #24


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 31 მაისის სხდომის ოქმი # 12


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 31 მაისის სხდომის ოქმი # 08


მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის 31 მაისის სხდომის ოქმი #8


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 24 მაისის სხდომის ოქმი #23


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 19 მაისის სხდომის ოქმი # 11
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის 18 მაისის სხდომის ოქმი # 5
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ დადგენილების ცვლილების თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 18 მაისის სხდომის ოქმი #22


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 16 მაისის სხდომის ოქმი #21
დამისამართების შესახებ


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, აგრარულ და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის 2016 წლის 16 მაისის სხდომის ოქმი # 07
საპრივატიზებო ნუსხაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის 06 ივნისის სხდომის ოქმი #25


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 14 სექტემბერი სხდომის ოქმი # 22


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის 19 სექტემბერი სხდომის ოქმი # 23


მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2017 წლის 28 თებერვლის სხდომის ოქმი #3მცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით