გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 327
მიმდინარე პროექტები

2017 წლის რეგიონული ფონდიდან განსახორციელებელი პროექტები


2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროექტები


2017 წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სოციალური პროგრამა


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროექტები.


2016 წლის რგფ-ის პროექტები


2016 წლის სოფლის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტები


2015 - 2016 წ გარდამავლი პროექტები


საქართველოს მთავრობის 19.02.2016 წლის №265 განკარგულებით დამტკიცებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანხები გადანაწილებული მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებზე მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე


მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


„მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ


2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულება
სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტიაციო სამუშაოები-სოფ.ერედა


2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულებით გამოეყო თანხა
სოფ.წეროვანში,მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მშენებლობა II ეტაპი


2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პორექტები


2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროექტებიმცხეთის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით